Bestuur Stichting OndernemersFonds Leeuwarden

Bestuur bestaat uit:

Pieter Douma
Manager Koopmans Koninklijke  Meelfabrieken
voorzitter

Baukje de Vries
Eigenaar Paddy O’Ryan
secretaris

Jan van der Laag
Gepensioneerd directeur Rabobank Grou
penningmeester

Siart Smit
Cultuurondernemer
cultuur/zorginstellingen

Berend Knol
Directeur Verkeersschool en Rijopleidingen
bedrijventerreinen

Hans van Gestel
Docent Marketing NHL
onderwijs

 

Theo Copini
Eigenaar Juwelierszaak Copini
winkelcentra

Martijn Bijl
Directeur Nailtra
buitengebied

Sybilla Bantema
Directeur hypothecaire producten Aegon
grootbedrijf

George Schweigmann
Eigenaar Schweigmann Kindermode
binnenstad

Elk van de bestuursleden beheert een eigen portefeuille binnen het bestuur. Zij zijn tevens contactpersoon voor een cluster (leden van het dagelijks bestuur uitgezonderd) van ondernemersverenigingen. Deze 7 clusters zijn geografisch ingedeeld; grote en kleine verenigingen bij elkaar. De clusters komen 2 maal per jaar bijeen om gezamenlijke thematiek te bespreken en mogelijkerwijs samen plannen te maken. De clusters bestaan uit vertegenwoordigers van de besturen van ondernemersverenigingen, het betreffende bestuurslid en de fondsmanager.

De missie en visie van het LOF-bestuur:

Missie
Het LOF beheert het trekkingsrecht-budget van de ondernemersverenigingen in de OZB-complexen van de gemeente Leeuwarden.

Visie.
Het ondersteunen van ondernemersverenigingen in de OZB-complexen en het financieren van de gezamenlijke initiatieven ter behartiging van de collectieve ondernemersbelangen.

Doelen

  • Het bevorderen van gunstiger economische randvoorwaarden voor het bedrijfsleven (ondernemers) en non profit organisaties. Gericht op realisatie van duurzame continuïteit en het bevorderen van werkgelegenheid.
  • Het ontwikkelen en bevorderen van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat binnen de gemeente Leeuwarden.

Strategie:

  • Het LOF wil actief deel uitmaken van een ondernemersstructuur binnen de gemeente Leeuwarden.
  • De bestuursleden vertegenwoordigen ieder een sector waarmee ze actief overleggen ter bevordering van gezamenlijke initiatieven.
  • Het realiseren van een 100% dekking van de trekkingsgebieden door verenigingen in de OZB-complexen.

In de link vindt u de statuten van Stichting OndernemersFonds Leeuwarden
Statuten LOF